تبلیغات
عبادی الصالحین

انواع حجاب


حجاب در لغت به معنای مانع، پرده و پوشش آمده است.

 استعمال این کلمه، بیش‎تر به معنی پرده است.

 این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می‎دهد که پرده، وسیله‎ی پوشش است،

 ولی هر پوششی حجاب نیست؛

 بلکه آن پوششی حجاب نامیده می‎شود

 که از طریق پشت پرده واقع شدن صورت ‎گیرد. 

حجاب، به معنای پوشش اسلامی بانوان، دارای دو بُعد ایجابی و سلبی است.

 بُعد ایجابی آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبی آن،

 حرام بودن خودنمایی به نامحرم است؛

 و این دو بُعد باید در کنار یکدیگر باشد تا حجاب اسلامی محقق شود؛ 

گاهی ممکن است بُعد اول باشد، ولی بُعد دوم نباشد،

 در این صورت نمی‎توان گفت که حجاب اسلامی محقق شده است. 

اگر به معنای عام، هر نوع پوشش و مانع از وصول به گناه را حجاب بنامیم،

 حجاب می‎تواند اقسام و انواع متفاوتی داشته باشد.

 یک نوع آن حجاب ذهنی، فکری و روحی است؛

 مثلاً اعتقاد به معارف اسلامی، مانند توحید و نبوت،

علاوه بر این، در قرآن از انواع دیگر حجاب که در رفتار خارجی انسان تجلی می‎کند،

نام برده شده است؛

 مثل حجاب و پوشش در نگاه که مردان و زنان در مواجهه با نامحرم

به آن توصیه شده‎اند. 
دسته بندی : قرآن ,

       حدیث بیداری
نظرات
      02:29 ق.ظ -  سه شنبه 6 اسفند 1392